Styrelsemöte

På onsdag den 7/12 är det styrelsemöte. Mejla eller ring in frågor och synpunkter. Bland annat kommer det att tas beslut om 2012 års medlemsavgifter, i enlighet med beslut från årsmötet. Avgifterna föreslås bli i stort sett oförändrade. Förslaget som väntas bli klubbat finns som preliminära avgifter 2012 under ”om klubben” och ”medlemsavgifter”, samt även här.

Comments are closed.