Personuppgifter

Information om personuppgifter i Köpings flygklubb

  • Styrelsen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i föreningen.
  • Vi hanterar de uppgifter medlemmar lämnar i sin medlemsansökan.
  • Uppgifterna används för att admininstrera föreningsaktiviteter.
  • Vi delar uppgifterna med KSAK för de medlemmar som är anslutna via vår klubb.
  • Uppgifterna finns i bokningssystemet myweblog och kan ändras av medlem.
  • Medlem kan i myweblog välja vilka uppgifter som ska synas i medlemsregistret.
  • Administratör kan på anmodan helt dölja medlem från medlemsregistret.
  • Uppgifterna raderas när medlem begär utträde och flygkontot har nollställts.
  • Klagomål över hanteringen kan lämnas till Datainspektionen.

Datainspektionen har/hade specialanpassad information för föreningar på denna länk.

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Se bifogat klipp.