Flygplansförsäkringar

Försäkringsbrev till flygplanen för 2020 finns länkade nedan.

Självriskeliminering ingår i medlemsavgiften för ordinarie medlem som har betalt 1.200 kr i medlemsavgift. Övriga kan lösa självriskeliminering för 300 kr. Annars är självrisken på Cessnan 5.000 kr och för de ultralätta flygplanen 10.000 kr.

Försäkringsbrev KFY finns här.

Försäkringsbrev VIN finns här.

Försäkringsbrev VKE finns här.

Försäkringsbrev VUB finns här.