Utbildning

Vi har utbildning till flygcertifikat för ”Ultralätt klass B” (UL-B), dvs roderstyrda flygplan med en maximal startvikt på 450 kg / 472,5 kg. Enkelt uttryckt är det som helt vanliga flygplan, fast mindre, lättare och framförallt bränslesnålare. Ultralätta flygplan måste dessutom klara av att flyga väldigt sakta, ca 65 km/h (35 knop). Wikipedia har en ganska bra artikel i ämnet.

Välkommen till oss för att se hur vi har det i klubben vid Ströbohög 2 km från Köpings centrum mot Kolsva.
Ta en titt på flygplanen och lokalerna samt be om information.
Gör gärna någon provstart innan Du bestämmer dig för någon utbildning.
Teoriutbildning sker under vinterhalvåret.

Informationsblad kring UL-B utbildning:
https://www.kopingsfk.se/wp-content/uploads/2020/09/Köpings-flygklubbs-informationsblad.pdf

Upplägg på utbildningen

Teori

Under vinterhalvåret arrangerar vi teoretisk utbildning för nya piloter på UL-klassen. Kursstarten brukar vara i september med avslut i april. Vi kör två vardagkvällar i veckan kl 18:00-21:00. Totalt är det 81 timmar lärarledda lektioner i nio olika ämnen. Utöver det behöver du ägna materialet en del egen tid för självstudier. De ämnen som avhandlas är:

• Flygmeteorologi – hur väder och vind påverkar din flygning.
• Navigation – hur du hittar rätt i lufthavet.
• Luftfartyg generellt, flygplan & motorlära – hur flygplan är byggda och fungerar.
• Flygningens grundprinciper, aerodynamik – varför flygplan faktiskt flyger.
• Driftfärdplan – den planering som krävs innan start så att du kan landa säkert.
• Radiotelefoni – hur vi kommunicerar med trafikledning och andra flygplan.
• Luftfartssystem och operativa procedurer – standardiserade metoder vid flygning.
• Trafikregler för luftfart – luftens trafikregler.
• Human Factors – människan i luften, vår kropps begränsningar vid flygning.

Böckerna beställer du enklast själv från KSAB Pilotshop. De säljer ett komplett UL-B-paket som ger lite rabatt jämfört med att köpa bok för bok.

Praktik

Kursen omfattar minst 20 timmars flygning i flygklubbens plan, två  Atec Zephyrer. Från första gången du kliver in i flygplanet får du flyga själv. Ungefär som att ta körkort på bil men med den skillnaden att du redan efter 10-15 timmars flygning tillsammans med läraren får börja öva på egen hand, så kallad EK-flygning (ensamflygning). Då gör din lärare och du upp en plan för varje lektion där du släpps iväg längre och längre från hemma-flygfältet för att till sist flyga själv till andra flygfält. När ni gått igenom alla övningar, vanligtvis efter cirka 25-30 timmar, är det dags för uppflygning. Den gör du tillsammans med klubbens skolchef som avgör om du håller måttet som pilot. Du behöver dock inte vara orolig att kuggas, flygläraren kommer inte att släppa iväg dig till uppflygningen innan du är redo.

Utbildningskostnader

Den totala kostnaden för ett certifikat är högst individuell efter förutsättningar och prioritering. Den som är ung och har lätt att lära och gott om tid och pengar för flygningen kanske klarar kursen på den stipulerade minimiflygtiden. Andra behöver några extra timmar innan det känns tryggt och säkert. Räkna med att det kostar minst 40 000 kronor och tar minst 7 månader till ett eget certifikat. De största kostnaderna är flygplanhyra och lärararvode.

I exemplet nedan har vi kalkylerat med 25 timmars flygning.

• Flygmedicinsk läkarundersökning inkl medicinskt intyg: 2 000 kr
• Elevtillstånd från transportstyrelsen: 310 kr
• Språkprovavgift och examination radiotelefoni: 1 100 kr
• Teorikurs, 81 timmar lärarledda lektioner: 2 500 kr
• Kostnad för litteratur (teoripaket): 5 800 kr
• Flygplanshyra, 25 timmar: 18 750 kr
• Flyglärararvode, 25 timmar:  ca 10 000 kr
• Uppflygningsavgift: 500 kr
• Utfärdande av certifikat: 1380 kr
• Medlemsavgift i Köpings FK och KSAK-M: 1 550 kr
Total summa: (cirka) 43 890 kr

Du betalar inte allt på en gång utan kostnaden sprids förstås över hela din utbildning. Den största klumpsumman kommer i början för teorikurs och böcker, elevtillstånd och läkarundersökning. Sen betalar du allt eftersom för flygtimmarna i den takt du vill och klarar. Den stora kostnaden är som sagt flygplanshyra och lärare men du får samtidigt en massa timmar härlig flygning!

När du har bestämt dig

När du har varit ute på en testrunda och inser att det här kan du inte vara utan så börjar du med att anmäla dig till Köping Flygklubb som elev. Köp en uppsättning litteratur på KSAB Pilotshop så du kan börja läsa. Det är en hel del teori.

Din lärare kommer nu att börja flyga med dig och gå igenom utbildningen enligt utbildningsplanen. Efter ca. 10-15 timmar, beroende på hur bra utbildningen går, så får du flyga din första så kallade EK-flygning, alltså flyga på egen hand. För det krävs att du har ansökt om och fått ett elevtillstånd. Tänk på att det kan ta ett tag att få det helt klart.

Tänk också på att om du inte klarar läkarundersökningen så kan du inte heller få flygcertifikat. Det är därför bäst att göra klart med elevtillståndet så fort som möjligt så att du inte upptäcker för sent, då du redan har betalt för en del av utbildningen, att den måste avbrytas. Den delen som är gjord betalas inte tillbaka.

Börja med ett läkarintyg. Läkare med behörighet att utfärda medicinskt intyg kan du söka efter här: Flygläkare

Sedan skickar du in följande blankett till transportstyrelsen: Elevtillstånd

Ansökan om elevtillstånd fylles i enligt anvisning och skickas in efter att du gjort en läkarundersökning. Inga papper behöver skickas med ansökan. Kryssa i ”Protokoll i original över genomförd läkarundersökning skickas av flygläkare till Transportstyrelsen”.

Transportstyrelse tar fram alla andra uppgifter så länge du är svensk medborgare.

Efter några veckor bör du få hem ditt elevtillstånd, om allt går som det ska och du kan börja med din EK-flygning.

Lärare

UL-B Lärare/Instruktörer:
Veli-Matti Sorvari, Tel. 070-176 47 12, E-mail: matti.sorvari@swipnet.se
Jörgen Carlsson, Tel. 070-3235995, E-mail: jorgen@fotamera.se
Samuel Widarsson, Tel. 073-0947051, E-mail: samuel_widarsson@hotmail.com

Ny teorikurs startar i mitten av september (ställs in vid för litet intresse).

Intresseanmälan eller frågor skickas till

kopings.fk@gmail.com

Skriv:

Namn
Telefonnummer
Mailadress

One response to “Utbildning

  1. Pingback: UL-B kurs 2012 / 2013 | Köpings flygklubb