Underhållsgruppen

Underhåll och service är någonting som sker löpande på klubbens flygplan. Det är jobb som planeras in efter flygtider på maskinerna men även sådant som behöver fixas akut vid tex anmärkningar. Tekniskt ansvarig för dessa jobb är Ola Lindblad. Personerna som jobbar med dessa uppgifter är följande:

Ola Lindblad

Veli-Matti Sorvari

Rickard Eriksson

Björn Eltvik

Göran Karlsson

Tyvärr är det ganska strikt om vem som får göra vad. Behöver du ”fixa” någonting själv på flygplanet eller vill vara med och jobba med något större jobb? Kontakta någon av ovanstående innan arbete påbörjas.