Flygpriser

Priser för flygning från 2023-06-08 och tills vidare. Grundpris och rabattpriser.  A-rabatt = 300 kr/tim.

SE-VIN Zephyr 2000 C 80hp:  780 kr/tim, A-rab. 480 kr/tim

SE-VKE Zephyr 2000 C 100hp:  860 kr/tim, A-rab. 560 kr/tim

SE-VUB Air Lony Skylane:  860 kr/tim, A-rab. 560 kr/tim

SE-VZK Dynamic WT9 100hp: 990 kr/tim, A-rab. 690 kr/tim

SE-KFY Cessna 172 N:  2280 kr/tim, A-rab. 1980 kr/tim

Avtal för rabattpris finns här.

4 responses to “Flygpriser