Flygpriser

Priser för flygning från 2024-03-14 och tills vidare.
Grundpris och rabattpriser.  A-rabatt = 480 kr/tim.

SE-VIN Zephyr 2000 C 80hp:  870 kr/tim, A-rab. 390 kr/tim

SE-VUB Air Lony Skylane:  930 kr/tim, A-rab. 450 kr/tim

SE-VZK Dynamic WT9 100hp: 990 kr/tim, A-rab. 510 kr/tim

SE-KFY Cessna 172 N:  2370 kr/tim, A-rab. 1890 kr/tim

Hör av dig till administrationen om du vill flyga med rabatterat pris under 12 månader. Meddela från och med vilken månad rabatten ska gälla samt hur den ska debiteras. Hela beloppet 4000 kronor direkt vid start eller 1000 kronor direkt och sedan 1000 kr var tredje månad, tre gånger. Rabatt vid skolflyg är också 480 kr/tim men kostar 6000 kr eller 4 x 1500 kr på samma sätt.

 

 

4 responses to “Flygpriser