Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna 2024 är:

Huvudmedlem: 1500 kr

Stödmedlem: 100 kr

Sätts in på flygklubbens bankgiro 5244-3413 med OCR-nr. Tack!

Flygande medlem betalar förbundsavgift till KSAK via Köpings FK eller annan ansluten flygklubb. Avgiften debiteras via myweblog och meddelas i utskick vid årsskiftet. För 2024 är avgiften beslutad till 540 kr för senior och 130 kr för junior (t.o.m 24 år). Medlem i KSAK erhåller fyra nummer av medlemstidningen Pilot Briefing.

Medlemsavgift som betalas under årets sista kvartal gäller även för nästkommande år.