Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna 2022 är:

Huvudmedlem: 1200 kr

Stödmedlem: 100 kr

Sätts in på flygklubbens bankgiro 381-7384 eller 5244-3413 med OCR-nr. Tack!

Ytterligare information om förbunds- och medlemsavgifterna finns i bifogad pdf nedan:

Medlemsavgift 2022