Behörig att flyga?

Som tydligt framgår av klubbens flygtidsstatistik flyger de flesta av oss mest under sommarhalvåret. Nu, under den mörka och kalla delen av säsongen, finns all anledning att se över de egna flygtiderna och antalet starter. I sämsta fall har behörigheten gått ut den dag det är soligt och fint flygväder.                                      Flyg säkert och se till att ditt certifikat är giltigt!                                               Vid minsta osäkerhet kontaktar du flyglärare för råd, eller ännu bättre en PC.        En sammanställning över reglerna finns här: Flygtider, starter och PC                     (Klippt och klistrat från Transportstyrelsens hemsida)    //Motorflygchefen

Comments are closed.