Onsdagsgänget

Varje onsdag så jobbas det med flygplanen på klubben. Det är onsdagsgänget som fixar så att flygplanen uppfyller kraven för att få färdas i lufthavet. Utan dom så skulle inte klubben fungera och klubben är oerhört tacksam för de insatser ni gör. Ni är guld värda! Ibland händer det att vissa medlemmar visar extra stor tacksamhet också 🙂

Comments are closed.