Gemensamt luftrum vid ESVQ

Samtliga piloter som flyger vid Köpingsfältet, ESVQ, uppmanas informera sig om de lokala förhållandena och respektera luftrumsindelningen som finns mellan fullskala- och skalaflygplan. Området syd-sydost om banan trafikeras av modellflygplan upp till 1500 fot GND. Se förklarande text och bild. 

Comments are closed.