Varning för Nöt

Se upp, en älg på banan! Så brukar det låta vid kontrollflygningen med flyglärare och då är det bara att dra på. Nu finns 6 stycken förrymda ungdjur som driver runt alldeles intill fältet så en varning till landande är på sin plats. Senast sågs dom på andra sidan Valstaån, innan landning bana 25. Förhoppningsvis håller dom sig där men man kan aldrig veta. En extra överflygning innan landning rekommenderas!

Comments are closed.