Flygpriser

Priser för flygning från 2017-02-01 och tills vidare. Grundpris och rabattpriser. B-rabatt = 150 kr/tim, A-rabatt = 300 kr/tim.

SE-VIN Zephyr 2000 C 80hp:  750 kr/tim, B-rab. 600 kr/tim, A-rab. 450 kr/tim

SE-VKE Zephyr 2000 C 100hp:  780 kr/tim, B-rab. 630 kr/tim, A-rab. 480 kr/tim

Air Lony Skylane:  840 kr/tim, B-rab. 690 kr/tim, A-rab. 540 kr/tim

Cessna 172 N:  1680 kr/tim, B-rab. 1530 kr/tim, A-rab. 1380 kr/tim

Mer information om flygpriserna finns här.

 

Be the first to comment on "Flygpriser"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*